Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kuviolla

Donnerinkatu 5 A 7, 05800 Hyvinkää

+358 50 545 3678

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sini Soini

+358 50 545 3678

Kuviolla asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus on Kuviolla:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Kuviolla:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kuviolla:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja tai joitakin seuraavista tiedoista:
• Henkilön etu- ja sukunimi
• Henkilötunnus (mahdollisia luottotietojen tarkistuksia varten)
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Puhelinnumero
• Tiedot käsitellyistä tilauksista
• Tilausten seurantatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään ainoastaan asiakkailta itseltään.  

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen luovutus EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.